Articles

Głos: pierwszy instrument muzyczny dla dziecka

Czytanie na głos dzieciom od najmłodszych lat jest bardzo angażującym zajęciem i wzmacnia relacje dorosły-dziecko. Pediatrzy wskazują, że wspólne czytanie w ciągu pierwszych trzech lat życia jest najważniejszą rzeczą, jaką rodzice mogą zrobić, aby wspierać rozwój poznawczy i emocjonalny małego człowieka. Dziecko, któremu codziennie czyta się bajki, będzie miało bogatsze słownictwo, będzie miało większą wyobraźnię, będzie lepiej wyrażać siebie i będzie bardziej otwarte na odkrywania świata. Wynika to również z badań przeprowadzonych w 2019 r. przez Uniwersytet w Perugii we współpracy z wydawcą Giunti Scuola.

Czytanie jest przyjemne, tworzy nawyk słuchania, zwiększa koncentrację uwagi i zwiększa motywację do samodzielnej nauki, gdy dziecko dorośnie.

Główne powody, dla których warto czytać dziecku na głos to:

  • stymulowanie i wzbogacanie języka
  • rozwijanie umiejętności społecznych i poznawczych dziecka
  • budowanie więzi między dorosłym a dzieckiem
  • budowanie empatii
  • promowanie rozwoju kreatywności i ciekawości

Krajowe badania przeprowadzone w ramach projektu „Leggimi ancora” wykazały, że codzienne czytanie na głos w szkole ma pozytywny wpływ na rozumienie i umiejętności poznawcze niezbędne do nauki.

Czytanie na głos wspiera również rozwój umiejętności relacyjnych i afektywnych, niezbędnych dla rozwoju językowego i emocjonalnego. Słuchanie własnego głosu jest pomocne we wzmacnianiu własnej tożsamości, ponieważ zwiększa samoświadomość.

W tym kontekście korzystanie z książki cyfrowej jako „autonomicznej” możliwości czytania może być wprowadzane do edukacji dzieci nawet w bardzo młodym wieku – mają one wówczas możliwość wyboru i słuchania/czytania książki za pomocą głosu narratora.

Dzieci, korzystając z książki cyfrowej samodzielnie mogą z kolei dokonywać wyborów i wyrażać swoje preferencje: interaktywny aspekt pozwala w rzeczywistości wybrać to, co uważają za interesujące do słuchania i słuchać tego ponownie niezliczoną ilość razy, rozpalając w ten sposób ich ciekawość.

Słyszenie głosu stymuluje myślenie, ma także uspokajającą moc, poszerza słownictwo, stymuluje umiejętności fonetyczne i wymowę, poprawia umiejętności pisania i zapamiętywania.

Podczas tworzenia książki cyfrowej z lektorem (lub czytania dziecku) niezbędne będzie zatem użycie przyjemnego, wciągającego i angażującego głosu narratora, który pozwoli dziecku doświadczyć wrażeń i emocji również poprzez użycie określonego języka, który zawiera rymy, dźwięki i onomatopeje często związane z czynnościami fizycznymi lub doznaniami.

Dziecko, które słuchając głosu dorosłego, zaczyna zapoznawać się z książką, dotykając i przewracając strony, wykazuje zainteresowanie, a tym samym wchodzi w relację zarówno z dorosłym, jak i przedmiotem. W ten sposób korzystanie z książki cyfrowej pozwala dziecku od wczesnego dzieciństwa na wielozmysłowe doświadczenie i całkowite zanurzenie się w świecie książki

For more information, please contact us!