Biała księga

Interaktywność: klucz do nabywania podstawowych umiejętności

Książki na wyciągnięcie ręki

Biała księga zawiera dobre praktyki i przydatne wskazówki przygotowane przez nauczycieli oraz rodziców zaangażowanych w fazy pilotażowe realizowane na różnych etapach projektu. Członkowie konsorcjum projektowego przeprowadzili również analizy na temat interaktywności jako istotnego elementu wspierania rozwoju podstawowych umiejętności od najmłodszych lat. Niniejszy przewodnik łączy zatem podejście systemowe ze wskazaniem konkretnych korzyści, jakie zastosowanie interaktywnych książek może przynieść w edukacji małych dzieci. Dobre praktyki i informacje zawarte w przewodniku zachęcają do włączenia tych elementów do codziennej praktyki, do wymiany doświadczeń i swobodnego podejścia w wykorzystaniu interaktywności i podejść narracyjnych na wczesnych etapach edukacji.

 

Biała księga - Książki na wyciągnięcie ręki