Dla nauczycieli

Oferta dla nauczycieli

Biblioteka książek interaktywnych

Biblioteka istniejących książek interaktywnych do nabywania podstawowych umiejętności. Każda pozycja jest opisana.

Kolekcja ebooków specjalnie dopasowana

Powstało 15 ebooków, które zostały stworzone przez partnerów projektu. Wszystkie są specjalnie zaprojektowane zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami rodziców i wychowawców.

Jak wspierać uczniów
interaktywnymi ebookami?

Celem tego przewodnika jest wspieranie korzystania z książek interaktywnych. Przewodniki zawierają one praktyczne porady dotyczące tego, w jaki sposób wspierać uczniów, które książki powinny być wykorzystywane w odpowiedzi na konkretne potrzeby, wskazują także pomysły na warsztaty w celu pełnego wykorzystania sugerowanych książek oraz kilka wskazówek i podpowiedzi dla nauczycieli jak wykorzystać interaktywność i opowiadanie historii do rozwijania podstawowych umiejętności we wczesnej edukacji.

Jak tworzyć własne ebooki?

Ten moduł e-learningowy zapewnia szkolenie dla nauczycieli i rodziców w zakresie tworzenia własnych interaktywnych książek. Składa się z samouczków wideo i arkuszy ćwiczeń zawierających praktyczne wyjaśnienia i porady. Główne tematy:
● Do celów pedagogicznych
● Przystosowane do uczniów ze specyficznymi zaburzeniami uczenia się
● Wykorzystanie niektórych zalecanych narzędzi

Interaktywność: klucz
do nabywania
podstawowych umiejętności

Biała Księga gromadzi wszystkie doświadczenia zebrane przez nauczycieli i rodziców zaangażowanych w fazy testowania wyników.

W celu uzyskania więcej informacji prosimy o kontakt