Dla nauczycieli

Oferta dla nauczycieli

Biblioteka książek interaktywnych

Biblioteka istniejących książek interaktywnych do nabywania podstawowych umiejętności. Każda pozycja jest opisana.

Kolekcja ebooków specjalnie dopasowana

Powstało 15 ebooków, które zostały stworzone przez partnerów projektu. Wszystkie są specjalnie zaprojektowane zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami rodziców i wychowawców.

Jak wspierać uczniów
interaktywnymi ebookami?

Celem tego przewodnika jest wspieranie korzystania z książek interaktywnych. Zawiera praktyczne porady, w jaki sposób mogą one wspierać uczniów, które książki należy wykorzystać do konkretnych potrzeb i celów. Zawiera też kilka pomysłów na warsztaty, by przetestować pełne wykorzystanie proponowanych książek oraz kilka wskazówek dla nauczycieli, które pomogą rozwinąć interaktywność i opowiadanie historii – podstawowe umiejętności w edukacji wczesnoszkolnej.

Jak tworzyć własne ebooki?

Ten moduł e-learningowy zapewnia szkolenie dla nauczycieli i rodziców w zakresie tworzenia własnych interaktywnych książek. Składa się z samouczków wideo i arkuszy ćwiczeń zawierających praktyczne wyjaśnienia i porady. Główne tematy:
● Do celów pedagogicznych
● Przystosowane do uczniów ze specyficznymi zaburzeniami uczenia się
● Wykorzystanie niektórych zalecanych narzędzi

Interaktywność: klucz
do nabywania
podstawowych umiejętności

Biała Księga gromadzi wszystkie doświadczenia zebrane przez nauczycieli i rodziców zaangażowanych w fazy testowania wyników.

W celu uzyskania więcej informacji prosimy o kontakt