Αποστολή

Διαδραστικά εκπαιδευτικά βιβλία

Σχετικά με το έργο

Παρόλο που στο 95% των παιδιών ηλικίας 4 ετών και άνω παρέχεται Προσχολική Εκπαίδευση και Φροντίδα (νηπιαγωγεία κ.λπ.), υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ των χωρών όσον αφορά την ποιότητα, το πρόγραμμα σπουδών και τη συμπερίληψη της παρεχόμενης εκπαίδευσης και φροντίδας. Υπάρχουν πολλά παιδιά που φτάνουν στο δημοτικό σχολείο με προϋπάρχον κενό γνώσεων. Τέτοιες γνώσεις δεν αποκτήθηκαν στην πρώιμη παιδική ηλικία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά να εμφανίζουν πολλά συμπτώματα Ειδικών Μαθησιακών Διαταραχών χωρίς να εμφανίζουν τέτοιες διαταραχές. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα, γονείς και εκπαιδευτικοί από όλα τα στάδια της εκπαίδευσης πρέπει να συνεργαστούν για να επιτύχουν τις ιδανικές συνθήκες ώστε οι μαθητές να λαμβάνουν εκπαίδευση υψηλής ποιότητας νωρίς στη ζωή τους. Υπάρχει επίσης μεγάλη ανάγκη για την απόκτηση οριζόντιων δεξιοτήτων, για την εκμάθηση μέσω παιχνιδιάρικων δραστηριοτήτων και για μάθηση με χρήση ψηφιακών εργαλείων κατάλληλων για την ηλικία.

Το έργο «ABI books» δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του κενού γνώσης στην πρώιμη παιδική ηλικία. Στοχεύει στη βελτίωση των προσόντων, της ετοιμότητας και της συνεργασίας μεταξύ επαγγελματιών της Προσχολικής Αγωγής και Φροντίδας, επαγγελματιών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και γονέων με την παραγωγή έτοιμων για χρήση διαδραστικών βιβλίων. Θα δημιουργήσουμε επίσης εκπαιδευτικό υλικό για τη διαδραστική μάθηση και την αφήγηση παραμυθιών που επιτρέπει την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στην πρώιμη εκπαίδευση των παιδιών. Χάρη στη διαδραστική μάθηση, τα παιδιά θα έχουν πρακτική μαθησιακή εμπειρία. Αυτό είναι κάτι που θα τους ενθαρρύνει να συμμετάσχουν, να συζητήσουν, να ασχοληθούν και να παίξουν με το υλικό. Τα αποτελέσματα του έργου όχι μόνο θα οδηγήσουν σε ένα καλύτερο επίπεδο γραμματισμού και μαθηματικών δεξιοτήτων, αλλά θα ενισχύσουν επίσης την ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων όπως η συνεργασία, η δημιουργικότητα και η κριτική σκέψη.

Το έργο «ABI books» θα προσφέρει δωρεάν πόρους (διαθέσιμους στη σελίδα «Υλικό») συμπεριλαμβανομένης μιας διαδραστικής βιβλιοθήκης βιβλίων και πόρων για την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων, διαδραστικά βιβλία που δημιουργήθηκαν με βάση τις ανάγκες των γονέων και των επαγγελματιών στην ΠΦΥ και στην πρώιμη πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ένας οδηγός μαθητή που εξηγεί πώς να χρησιμοποιείτε το διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό, μια ενότητα ηλεκτρονικής μάθησης που ονομάζεται «ABI books DIY tutorials» για γονείς και εκπαιδευτικούς για να δημιουργήσουν το δικό τους διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό και μια «Λευκή Βίβλος» με θέμα «Διαδραστικότητα: κλειδί για την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων » στο οποίο θα συλλέγονται πρακτικές συμβουλές εφαρμογής και η εμπειρία και καλές πρακτικές εκπαιδευτικών και γονέων που χρησιμοποιούν το υλικό.

Αυτοί θα είναι Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι, θα αναπτυχθούν και θα δοκιμαστούν κατά τη διάρκεια του έργου. Όλο το υλικό θα επαληθευτεί από ειδικούς για να διασφαλιστεί ότι είναι όσο το δυνατόν περιεκτικό για μαθητές με συγκεκριμένες μαθησιακές ανάγκες και θα δοκιμαστεί σε διαφορετικά περιβάλλοντα και με διαφορετικό κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό υπόβαθρο για να διασφαλιστεί πολιτιστική προσβασιμότητα και συνολικότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας!