Διαδραστικά εκπαιδευτικά βιβλία

illustration of kids working on a spaceship

Στόχος μας

Το ABIbooks στοχεύει να βελτιώσει τα προσόντα, την ετοιμότητα και τη συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών της προσχολικής αλλά και προσχολικής ηλικίας και εκπαίδευσης και των γονέων, παράγοντας έτοιμα προς χρήση διαδραστικά βιβλία καθώς και εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με τη διαδραστική μάθηση και την εξιστόρηση ως παιδαγωγικές προσεγγίσεις για την απόκτηση βασικών ικανοτήτων για την προσχολική ηλικία των παιδιών.

Βιβλιοθήκη ABIbooks

Δεκάδες διαδραστικά βιβλία που συνδιάζουν την ευχαρίστηση της ανάγνωσης με την χαρά της μάθησης!

Συλλογή ABIbooks

17 ψηφιακά βιβλία θα δημιουργηθούν από τους εταίρους του έργου. Όλα είναι ειδικά σχεδιασμένα σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των γονέων και των εκπαιδευτικών.

Illustration of children in front of screens and books

Υλικό για εκπαιδευτικούς

Οδηγός

Πώς να βοηθήσετε τους μαθητές με τα διαδραστικά βιβλία;

Ενότητα ηλεκτρονικής μάθησης

Μάθετε πως να δημιουργήσετε τα δικά σας διαδραστικά βιβλία!

Λευκή βίβλος

Διαδραστικότητα: κλειδί για την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων.

Μια Ευρωπαϊκή συνεργασία

Les Apprimeurs

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας!