Λευκή βίβλος

Δια δραστικότητα: κλειδί για την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων

Βιβλία στις άκρες των δακτύλων σας

Αυτή η λευκή βίβλος του έργου συγκεντρώνει μαρτυρίες και καλές πρακτικές από δασκάλους και γονείς που συμμετέχουν στις πιλοτικές φάσεις των διαφόρων έργων του έργου. Έχει επίσης διεξαχθεί έρευνα από τους εταίρους με θέμα τη δια δραστικότητα ως στοιχείο για την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων από νεαρή ηλικία. Επομένως, αυτός ο οδηγός συνδυάζει μια συστημική προσέγγιση με ένα πιο συγκεκριμένο όραμα για τα οφέλη που μπορούν να αποφέρουν τέτοιες πρακτικές στην εκπαίδευση των μικρών παιδιών. Οι καλές πρακτικές και η ανατροφοδότηση ενθαρρύνουν την ένταξη, τις ανταλλαγές εμπειριών και την ελεύθερη προσέγγιση στη χρήση προσεγγίσεων δια δραστικότητας και αφήγησης στα πρώτα στάδια της εκπαίδευσης.

 

Λευκή βίβλος - Βιβλία στις άκρες των δακτύλων σας